Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มศึกษานิเทศ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำโครงร่างงานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เผยแพร่ได้ต่อไป
บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด

1000 Characters left


842586
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2024
1287
8371
825823
32546
32288
842586
IP: 54.226.4.91
2019-05-25 14:59