Menu
  1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Your image

นายอำพล หิ่นเก่า

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Pedro Frank

นายสุรจิตร เรืองศรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

Pedro Frank

นายเอกลักษณ์ พุดเหียง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

Darren Klein

นายภมร สุขมาก

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Your image

นายอร่าม โพธิ์ตระกูลชัย

เจ้าหน้าที่ไอซีที

765561
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
905
1097
7075
751219
25329
29723
765561
IP: 54.226.175.101
2019-03-22 20:58