ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สําหรับการเรียนการ สอน รูปแบบ IC 2 Type 1 รูปแบบ IC 2 Type 2 และระบบปฏิบัติการ (Operating System ) พร้อม โปรแกรมสํานักงาน จํานวน 8 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
39

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here