25 C
Tha Yang
วันจันทร์, สิงหาคม 10, 2020

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC 2 Type 1 และรูปแบบ IC 2 Type 2 และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 8 โรงเรียน

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2,594,400

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 775,140