30 C
Tha Yang
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2020

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

null

นางประกาย แสนกล้า

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์ติดต่อ : 09-0978-4845

null

นายปรีชา รอดมี

นิติกร ชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ : 08-1944-0522