30 C
Tha Yang
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 13, 2020

ผู้บริหารระดับสูง

null

นายสมาน คชกฤษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เบอร์ติดต่อ : 08-9826-3933

null

นายมานิตย์ สีสง่า

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เบอร์ติดต่อ : 09-1493-9691

null

นายสายัณห์ คอกขุนทด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เบอร์ติดต่อ : 09-1832-9452