รายงานการเงินจากระบบ GFMIS สพป.เพชรบุรี เขต 2
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS
รายงานฐานะการเงิน
ปี 2563
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563
ประจำเดือน เมษายน 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ประจำเดือน มกราคม 2563
ปี 2562
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำเดือน พฤจิกายน 2562
ประจำเดือน พฤจิกายน 2562
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562
ประจำเดือน เมษายน 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประจำเดือน มกราคม 2562
ประจำเดือน มกราคม 2562
ปี 2561
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประจำเดือน กันยายน 2561
ประจำเดือน กันยายน 2561
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน มกราคม 2561
ประจำเดือน มกราคม 2561
ปี 2560
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประจำเดือน พฤจิกายน 2560
ประจำเดือน พฤจิกายน 2560
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน มีนาคม 2560