1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

นายสมาน คชกฤษ

การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ

       ในทุกเช้าของวันจันทร์เวลา 8.30 นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 จะนำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

     

       มกราคม 2562
              7 มกราคม 2562

       กุมภาพันธ์ 2562
              
18 กุมภาพันธ์ 2562
              25 กุมภาพันธ์ 2562

      มีนาคม 2562
              
11 มีนาคม 2562

      พฤษภาคม 2562
              
13 พฤษภาคม 2562
              27 พฤษภาคม 2562

      มิถุนายน 2562
              10 มิถุนายน 62      

กิจกรรมการออกกำลังกาย

       ในทุกวันพุธเวลา 15.30 นถึง 16.30 นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

      กุมภาพันธ์ 2562

              20 กุมภาพันธ์ 2562
              27 กุมภาพันธ์ 2562

      มีนาคม 2562
              
13 มีนาคม 2562
              27 มีนาคม 2562

 

      พฤษภาคม 2562
              
1 พฤษภาคม 2562
              29 พฤษภาคม 2562

      มิถุนายน 2562
              12 มิถุนายน 62      

             

กิจกรรมแต่งชุดผ้าไทย

       ในทุกวันศุกร์ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ร่วมกันแต่งชุดผ้าไทยเพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย

 

        มิถุนายน 2562
               22 มิถุนายน 2561

           

 

 

 

1000 Characters left


พิมพ์เกียรติบัตร

ma

1250327
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
382
1792
382
1240684
38349
46005
1250327
IP: 18.232.51.247
2020-01-26 09:24