1. เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
  2. เว็บไซต์ สพป.
  3. เว็บไซต์ สพม.
  4. เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.พบ 2
  5. เว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พบ 2

โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


Your image

นางเสนาะ สุขสงวน

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


Your image

นางสิริมณี โอฬารวัต

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

Your image

นางอังคณา เลิศล้ำ

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

Your image

นายเอกลักษณ์ พุดเหียง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

Your image

นายอำพล หิ่นเก่า

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

Your image

นายสุรจิตร เรืองศรี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

Your image

นางวัฒนา เมืองงาม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

Your image

น.ส.กาญจนา สุขทน

ผู้รับเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ธุรการ

1035788
ในวันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
990
1136
2126
1024789
21571
61282
1035788
IP: 35.172.100.232
2019-09-16 13:40